32 προσλήψεις με σύμβαση έργου από τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης(προκήρυξη)

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα δύο (32) άτομα για την κάλυψη αναγκών του οργανισμού, ο οποίος εδρεύει στην Ηλιούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Στελέχωση του εργαστηρίου εικαστικών τεχνών (ζωγραφικό εργαστήρι), λειτουργία του θεατρικού εργαστηρίου, λειτουργία Δημοτικού Ωδείου και υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.

Πρόκειται κυρίως για θέσεις καθηγητών μουσικής και φυσικής αγωγής.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Advertisements
This entry was posted in ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ and tagged , . Bookmark the permalink.